Svenska yorkshireterriersällskapets medlemstidning

Yorkshireterriern utkommer fyra gånger per år.

Manusstopp för ej beställt material: 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november.

Yorkshireterriern utkommer tidigast i slutet av mars, juni, september och i december omkring den 20:e.

Redaktion YT

Anita Skoglund, Redaktör
 
070-3407737
anita.m.skoglund@outlook.com
ytbild

 

Annonsprislista 2009 (gäller tills vidare)

(pris avser färdiga annonser, annars tillkommer 50:-)
Annonser skall betalas samtidigt som materialet insändes.
Storlek, placering, typ
Pris - Medlem
Pris - Övriga
(ej medlemmar)
Sista sidan sv/v
550 kr 700 kr
1/1 Sida sv/v
300 kr 600 kr
1/2 Sida sv/v
250 kr 500 kr
1/4 Sida sv/v
200 kr 400 kr
1/1 Sida Färg (inkl baksida)
700 kr 900 kr
Champion-annons (färg)
300 kr  
Champion-annons (svartvit)
250 kr  
Extra foto
100 kr/styck  
Radannonser
20 kr  
 
   
 Betalas till Bankgiro: 450-7620
 
 20% rabatt lämnas vid införande 4 nr i följd.
10% rabatt lämnas vid införande 2 nr i följd.
Medlemskap de senaste fem åren krävs för medlemspris på kommersiella annonser.