Regler för valpförmedling och omplacering

 • Samtliga uppfödare som står med på uppfödarlistan är kvalificerade oavsett föräldrarnas meriter.

 • Uppfödaren skall vara medlem i Syts (Svenska Yorkshireterriersällskapet) minst två år

 • Uppfödaren skall följa SKK:s grundregler.

 • Om uppfödaren inte är med på uppfödarlistan måste båda föräldradjuren till valparna ha erhållit minst ett excellent på officiell utställning eller på SYTS-utställning eller lägst 3:e pris/godkänt resultat från stambokförd verksamhet (dock ej utställning) alternativt känd mental status, genomfört MH alt BPH.

 • Förmedlingen ligger kvar en månad. Efter det tas valpkullen bort om inte uppfödaren  antalet kvarvarande valpar till salu i kullen.

Styrelsen har beslutat att man får bifoga ett foto på valparna till sin annons. Denna ska skickas i jpg format och fotot får tidigast bytas ut när det gått en månad.

 

Valpar/omplaceringar/sökes/valpförmedlingen skickas till:
Lisbeth Vanhanen carall@telia.com

 

Information som behövs för att publiceras är:

         Valpkullar

 • antalet valpar
 • kön
 • födelsedatum
 • namn på far och mor och registreringsnummer
 • namn på uppfödare
 • kennel
 • ort
 • telefonnummer
 • mailadress
 • ev. hemsideadress

 

         Omplacering vuxna hundar

Förmedlingen ligger kvar en månad. Efter det tas den bort.

 • Om man vill ha hane eller tik
 • Ditt namn, bostadsort, telefonnummer och mail

 

 

Sökes omplaceringshund, endast vuxna hundar

 OBS! SYTS tar inte något ansvar för annonser om Omplacering sökes eller för personen som söker en omplacering. DS


 

Valpar till salu

 

 

 

 

Omplacering till salu

 

 

Omplacering utan kostnad

 
 
 
 
Besökare idag: 287 | Denna månad: 5494 | Totalt: 347205