Informationstavla

Upplagd: 2009-09-11

MH-funktionärslista - info från SvTek
MH-kommittén har i uppdrag att på SvTeKs hemsida publicera en aktuell förteckning över olika behöriga funktionärer vid MH i syfte att underlätta för SvTeKs lokalavdelningar vid arrangerande av MH inom sitt område.

Vi är mycket tacksamma om Du som är behörig figurant, testledare eller mentalbeskrivare och är intresserad att hjälpa till vid MH för terrier skickar in uppgifter på:
1.   Behörighetstyp d.v.s. A-B fig, testledare, beskrivare samt senaste tjänstgöringsdatum vid MH
2.   Namn, adress, telefon (bostad+mobil), e-postadress
3.   Klubbtillhörighet typ SvTeK (lokalavdelning), SBK, rasklubb

Dina uppgifter kommer att läggas ut på SvTeKs hemsida under Kommittéer-Mentalbeskrivning som MH-funktionärslista.

SvTeKs MHK
Ken Lundahl, sammankallande
e-post: ken.lundahl@tele2.se

Regler för infotavla

r samlar vi aktuell information från SKK, SvTek och andra större evenemang.

Vi publicerar endast det som är relevant för denna sida, dvs. inga annonser, efterlysningar eller dylikt.

Vill du ha med något på informationstavlan? Skicka då ett mail med det du vill ska stå med till Webmaster