Avelsråd - Aktuellt

 
Avelsråd

Ellinore Jansson

073-7599358

kenneloffas@hotmail.com

 

Avelskommitté

Henny Lidal

+47 63 99 99 75

hennyl@online.no

 

Christel Eklöf

070-6055067

amynataskennel@lillpite.nu

Nytt från SKK 

Nya valpnbesiktningsintyg

https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/5/nytt-besiktningsintyg-for-valpar/

 

Nya vaccinationsregler 2014 KLICKA HÄR

 

Svar från hälsoenkäten 2013 KLICKA HÄR

 

Information om hälsa och registreringar KLICKA HÄR

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) utgivna av SKK
Yorkshireterrier - Ökad Uppmärksamhet

Statistik framtagen för yorkshireterrier utifrån de kriterier som framkommit från SKK gällande SRD.

KLICKA HÄR för att läsa hela filen.

Filen öppnas i pdf-format i ett nytt fönster.

Ny regel från JBV som kommer att träda i kraft from 2014-01-01:

Veterinären får inte ta bort sporrar varken fram eller bak på valparna i förebyggande syfte utan endast om hunden blivit skadad

 

Uppfödarträff

Rapport från avelskonferensen 2015 LÄS MER HÄR
   
Rapport från uppfödarträffen i Vårgårda 26 oktober 2014 LÄS MER HÄR
   
Uppfödarträff i Stockholm 12 April 2014  

I strålande sol träffades 26 medlemmar för att informeras och diskutera olika frågor som gäller uppfödning av vår ras Yorkshireterrier.

 

Vi började med lunch och småprat för att snart sätta igång med ett gediget program som avelsrådet Mona-Lisa Dahlstedt föredömligt förberett och skickat ut till alla anmälda per e-post för att vi skulle vara insatta i de olika frågeställningar som skulle diskuteras på mötet.

 

Avelsrådet redovisade bland annat SRD, antal registrerade hundar och inavelsgrad från SKKs avelsdata.

 

Hälsoenkäten som klubben genomfört 2013 med endast 77 inskickade svar gicks igenom med kompletterande uppgifter från försäkringsbolag. För att få ett bredare underlag i framtiden uppmanades uppfödarna att själva fylla i och även be sina valpköpare att fylla i hälsoenkäten vid nästa tillfälle!

 

Olika sjukdomar som t ex ögonsjukdomen PRA, patellaluxation (knäledsfel) och trakea (luftstrupebesvär) diskuterades livligt och med stort allvar, liksom BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) och mycket annat.

 

Det togs upp allmänna sjukdomstillstånd - veterinärkostnaderna har stigit i höjden och många gånger kan rätt information från uppfödaren hjälpa och spara pengar för valpköparen. SYTS kommer att informera i vår tidning om prisuppgifter vad olika behandlingar kan kosta för att hjälpa till med rimlig kostnadsbild.

 

Styrelsen tackar alla närvarande för trevligt möte och hoppas vi får minst lika många deltagare på nästa uppfödarmöte.

Text o bild: Marthe Norström

 traffen2014_12

traffen2014_8

traffen2014_6

traffen2014_3